Project information

Multimediální studijní opora pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Project Identification
MUNI/FR/0958/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Základem všech pohybových aktivit jsou gymnastická cvičení. Výuka studentů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ by měla probíhat motivační a zábavnou formou, aby dokázali dětem předat kladný vztah ke gymnastice a pohybu jako takovému.
Vytvořením recenzované multimediální e-publikace bude umožněno studentům získat teoretické i praktické znalosti a dovednosti v průpravných cvičeních a hrách pro gymnastické činnosti u dětí.
Videoukázky budou realizované s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info