Project information

Multimediální výuková e-publikace pro předměty Tělesná výchova a výchova ke zdraví s didaktikou a Didaktika tělesné výchovy (Utváření pohybového režimu dětí)

Project Identification
MUNI/FR/0903/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřen na vytvoření multimediálních studijních opor pro nově koncipované předměty studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy dle aktuální akreditace (2016). Cílem je příprava elektronické multimediální učebnice a doprovodných materiálů propojujících teorii tělesné výchovy a výchovy k pohybové aktivitě s praktickými foto nebo videoukázkami ze školní praxe i z mimoškolních pohybových aktivit. V ČR zatím neexistují takto koncipované studijní materiály pro cílovou skupinu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info