Project information

Sociálně senzitivní formy umění jako zdroj inovace forem výtvarné výchovy

Project Identification
MUNI/FR/1073/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Sociálně senzitivní umění (dialogické a participativní, kolaborativní) představuje výzvu pro výtvarnou výchovu, protože spojuje sociální étos s reflexivní a tvořivou dispozicí. Studenti KVV se o těchto trendech dozvídají v několika předmětech, mj. v Aktualitách současného umění a v Socio-artu. V rámci jejich inovace se studenti setkají s umělci, autory sociálně vnímavých projektů. Vzniklé videozáznamy z přednášek a diskusí budou podkladem výuk.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info