Project information
Veřejné služby a metody hodnocení jejich kvality a efektivnosti

Project Identification
MUNI/A/1029/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt se skládá z dílčích výzkumných záměrů, v rámci kterých budou studenti doktorského a magisterského studia pod vedením svých školitelů a dalších akademických pracovníků zapojených do projektu provádět výzkum v oblasti oblasti veřejných služeb a publikovat a prezentovat výsledky tohoto výzkumu. Relativne široké téma veřejných služeb, do kterého spadají služby jako: vzdělávání, zdravotnictví, ale také služby spojené s ochranou životního prostředí, veřejná doprava aj., s sebou však nesou problém hodnocení jejich efektivnosti a kvality. Z pohledu hodnocení efektivnosti i kvality je nutné vnímat rozdíl mezi vnitřními a vnějšími faktory a jednotlivými proměnnými a hledat vhodná kritéria a techniky pro jejich měření a hodnocení. Výzkumný projekt je proto zaměřen nejen na problematiku veřejných služeb, ale také na způsoby a techniky meření a hodnocení jejich efektivnosti a kvality. V současné době existuje široké spektrum používaných teoretických metod a technik hodnocení. Tyto metody lze rozdělit na dvě velké skupiny na metody kvalitativní a kvantitativní. Projekt je zaměřen obě množiny metod. Na projektu se budou podílet akademičtí pracovníci a studenti napříč katedrami ESF MU (katedra veřejné ekonomie, katedra matematiky, katedra ekonomie) a také studenti z FI MU.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info