Project information
Vytvoření a realizace kurzu „Reading Harry Potter: Linguistic, Literary and Cultural Analyses“

Project Identification
MUNI/FR/0992/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvořit a realizovat výuku kurzu "Reading Harry Potter: Linguistic, Literary and Cultural Analyses" na KAA FF MU. Předmět je koncipován jako interdisciplinární kurz, při jehož výuce budou využity poznatky z jazykovědy, literárních a kulturních studií a translatologie. Součástí projektu je vedle nákupu literatury studijní cesta spoluřešitele do British Library, aktivní účast řešitelky na konferenci v Birminghamu a publikační výstupy obou řešitelů.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info