Informace o projektu
Vytvoření a realizace kurzu „Reading Harry Potter: Linguistic, Literary and Cultural Analyses“

Kód projektu
MUNI/FR/0992/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vytvořit a realizovat výuku kurzu "Reading Harry Potter: Linguistic, Literary and Cultural Analyses" na KAA FF MU. Předmět je koncipován jako interdisciplinární kurz, při jehož výuce budou využity poznatky z jazykovědy, literárních a kulturních studií a translatologie. Součástí projektu je vedle nákupu literatury studijní cesta spoluřešitele do British Library, aktivní účast řešitelky na konferenci v Birminghamu a publikační výstupy obou řešitelů.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info