Project information
Pokročilé problémy teoretické fyziky, fyzikálního vzdělávání a astrofyziky

Project Identification
MUNI/A/0789/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je řešení pokročilých problémů teoretické fyziky, fyzikálního vzdělávání a astrofyziky za účasti studentů doktorského a magisterského studia. Mezi řešené projekty bude patřit modelování proměnnosti chemicky pekulárních hvězd. Budeme studovat 6D N=2 Yangovu algebru založenou na 4D N=4 super Yangově-Millsově teorii a dimensionálbí redukci z 6D do 4D. Zaměříme se na specifické problémy variačního počtu, globální analýzy a matematické fyziky. Plánujeme kvantovat N=2 super Yangovu-Millsovu teorii v projektivním superprostoru. Jedním z řešených témat bude také detekce a charakterizace exoplanet a jejich atmosfér pomocí spektroskopie a fotometrie. Budeme pracovat na analýze dynamiky testovacích D-bran a strun v netriviálním pozadí.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info