Project information

Tvorba kurzu k ekonomice Vietnamu a zemí jihovýchodní Asie

Project Identification
MUNI/FR/0930/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V projektu bude vytvořen nový povinný předmět Ekonomika Vietnamu a zemí jihovýchodní Asie pro program vietnamistika, který využijí i posluchači dalších fakult MU (PřF, ESF, FSS). Hlavní výstupy: nový kurz v IS ve formě přednášky a analytického semináře, literatura ve fondech MU a psaný sylabus. Analyticky pojatý kurz rozvine a integruje asijská studia na MU + zlepší aktivní znalost ekonomicky významné oblasti s 640 miliony obyvatel. Psaný sylabus bude základem pozdější monografie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info