Project information

Rozšíření praktické výuky programování v C#/.NET skrze inovaci předmětu FI:PV179 (Rozšíření praktické výuky C#/.NET (FI:PV179))

Project Identification
MUNI/FR/1081/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem navrženého projektu (na FI MU) je napravit nerovnováhu mezi výukou dvou klíčových programovacích jazyků vyžadovaných průmyslovou praxí v IT - jazyků Java a C# - a to obohacením již existujícího předmětu v C# výukové linii “FI:PV179 Vybraná témata .NET technologií” o cvičení, v rámci kterých budou studenti pracovat na celosemestrálním projektu. Díky tomu si vytvoří ucelený přehled a pochopí širší souvislosti problematiky vývoje softwaru na platformě .NET.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info