Project information

Project information
Prozodické jednotky v moderní čínštině

Project Identification
MUNI/21/VAV/2018
Project Period
2/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Stávajícími prozodickými jednotkami, se kterými dosavadní světové výzkumy prozodie čínštiny operují, jsou prozodické slovo (prosodic word), výpovědní úsek (prosodic phrase) a intonační fráze (intonational phrase). V předkládaném projektu je nad rámec těchto známých jednotek na základě výsledků získaných analýzou korpusu textů navrhována jednotka zcela nová, zatím pracovně nazvaná prosodic supraword. Tato jednotka se v lineárním členění věty na úseky nachází na pozici mezi prosodic word a prosodic phrase, odtud její prozatímní název. Předkládaný projekt si klade za cíl potvrdit existenci této jednotky a zmapovat její výskyt. Předmětem analýzy se stane zejména počet slabik v prosodic supraword, jeho pozice ve větě a kombinace prosodic words, kterými je tvořeno.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info