Informace o projektu

Prozodické jednotky v moderní čínštině

Kód projektu
MUNI/21/VAV/2018
Období řešení
2/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Stávajícími prozodickými jednotkami, se kterými dosavadní světové výzkumy prozodie čínštiny operují, jsou prozodické slovo (prosodic word), výpovědní úsek (prosodic phrase) a intonační fráze (intonational phrase). V předkládaném projektu je nad rámec těchto známých jednotek na základě výsledků získaných analýzou korpusu textů navrhována jednotka zcela nová, zatím pracovně nazvaná prosodic supraword. Tato jednotka se v lineárním členění věty na úseky nachází na pozici mezi prosodic word a prosodic phrase, odtud její prozatímní název. Předkládaný projekt si klade za cíl potvrdit existenci této jednotky a zmapovat její výskyt. Předmětem analýzy se stane zejména počet slabik v prosodic supraword, jeho pozice ve větě a kombinace prosodic words, kterými je tvořeno.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info