Project information

Inovace praktické výuky Dětského zubního lékařství podle nejnovějších nařízení Evropské komise.

Project Identification
MUNI/FR/1235/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je v souladu s prioritními cíli Dlouhodobého záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a prioritami Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity. Má za cíl zvýšení kvality výuky dětského oddělení Stomatologické kliniky vybavením umožňujícím výuku podle nové právní úpravy, která vstoupí v platnost 1.7.2018. Stomatologická klinika tak získá pracoviště, které odpovídá požadavkům standardně vybavené privátní stomatologické ambulance a zvýší předpoklad úspěšného uplatnění absolventů.