Project information

Inovace preklinických předmětů lékařské fakulty: Učebnice Vybrané kapitoly z buněčné fyziologie

Project Identification
MUNI/FR/1164/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je vytvoření podkladů pro tisk učebnice „Vybraných kapitol buněčné fyziologie“, jejímž posláním je přiblížit oblasti fyziologie buňky, které bývají mezi studenty medicíny tradičně obtížně uchopitelné a vysvětlit jejich důležitost pro fungování lidského organismu. Nové poznatky budou čerpány z recentních vědeckých publikací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info