Project information

Project information
Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci

Investor logo
Project Identification
GA18-01417S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Projekt je zaměřený na identifikaci a zhodnocení aktuálního stavu výkonu mediace v České
republice dle zákona o mediaci a stanovení podmínek jejího dalšího rozvoje. To vytvoří
teoretické, legislativní a koncepční východisko pro systémové nastavení výkonu mediace. Cíle
výzkumu jsou stanoveny také v souladu s hlavními tématy výzkumného a rozvojového zájmu
Evropské unie v oblasti mediace. K jejich naplnění bude využita kombinace právní metodologie
a metodologie sociálních věd, která je odrazem multidisciplinární povahy mediace. Součástí
bude také ekonomická analýza mediace. Takový reprezentativní výzkum mediace nebyl v ČR
dosud realizován. Vzhledem ke komplexnímu uchopení dané problematiky byl vytvořen
partnerský projekt se zapojením Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzita v Brně. Pro účely projektu bylo s Ministerstvem spravedlnosti ČR uzavřeno Memorandum o spolupráci na vědecko-výzkumné činnosti v oblasti výkonu mediace v České republice.

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info