Publication details

Deklarovaná podpora mediace mezi zapsanými mediátory, soudci a advokáty ve světle mediační praxe

Investor logo
Authors

URBANOVÁ Martina KUBÁTOVÁ Helena LAKOMÝ Martin

Year of publication 2022
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Příspěvek je založen na propojení dat z kvalitativního a kvantitativního výzkumu deklarované a skutečné podpory mezi jednotlivými skupinami zapsaných mediátorů, soudců a advokátů s cílem zjistit, jak jednotlivé skupiny vnímají užití mediace v praxi a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Deklarovaná podpora mediace předčila očekávání pro všechny zkoumané skupiny, s rozdíly uvnitř skupin zejména dle věku či let zkušeností. Deklarovaná podpora mezi soudci a advokáty však neodráží skutečné využívání služeb zapsaných mediátorů, které je velmi nízké. Stěžejními příčinami jsou především nízká důvěra v zapsané mediátory a jejich zkušenosti a také nízká důvěra v samotný proces mediace. Dalšími identifikovanými příčinami rozporu mezi deklarovanou podporou a skutečnou praxí je nedostatečná interakce mezi skupinami, neexistující platforma pro výměnu zkušeností, špatná dostupnost přesvědčivých dat i nedostatečná podpora a propagace ze strany státu. Navrhovaným řešením může být více neformálních setkání jednotlivých aktérů a společné vzdělávání v oblasti mediace, kde může docházet k výměně osobních zkušeností a nabourávání stereotypů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info