Project information

Politická teorie (POLTEO)

Project Identification
MUNI/FR/0831/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je vytvoření nového předmětu zaměřeného na oblast politické teorie a filosofie. Reflexe obecných východisek politiky, vlády a státního uspořádání je důležitou součástí právního vzdělání, která s oslabováním liberální demokracie ve střední Evropě, k němuž v posledních letech dochází, získává na stále větším významu. Nový předmět zaměřený zejména na diskuzní a projektově orientované formy výuky by tuto mezeru zaplnil a vhodným způsobem doplnit profil absolventa právnické fakulty.