Project information

Výstava v archivu (VYVAR)

Project Identification
MUNI/FR/0964/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Běžnou činností archivů jakožto paměťových institucí je prezentace vlastních archiválií formou výstav. Ve studijním plánu oboru archivnictví na FFMU však dosud chybí jakákoliv průprava pro tuto činnost. Cílem navrhovaného projektu je tedy ve spojení s Ústavem archeologie a muzeologie FFMU připravit a realizovat kurz Výstava v archivu I a II, jehož náplní bude teoretický úvod do obecné muzeologie a muzejní prezentace, resp. realizace studentského výstavního projektu v Moravském zemském archivu.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info