Project information

Compound vaccines with immunomodlating effects for the prevention and therapy of infections and immunodeficiences

Project Identification
IZ3431
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Charles University
Faculty of Medicine in Hradec Králové Charles University

Příprava imunopreparátů fágovou lyzí bakteriálních buněk gram-negativních bakterií působících pyogenní infekce, které často vzdorují antibiotické terapii.Provést jejich preklinické testování in vitro, ex vivo a in vivo. Z fágových imunopreparátů a solubilní pseudomonádové vakcíny připravit kombinovanou vakcínu s imunomodulačními účinky a provést její předregistrační klinické testování na dobrovolnících.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info