Project information

Diskrétní bifurkační analýza reaktivních systémů

Investor logo
Project Identification
GA18-00178S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Parametrické reaktivní systémy reprezentují mnoho reálných systémů, které jsou charakteristické interakcí mezi svými komponentami a reakcí na podněty z vnějšího prostředí. Pro analýzu dynamiky systémů v závislosti na hodnotách parametrů používá tradiční teorie spojitých dynamických systémů metodu bifurkační analýzy. Navrhovaný projekt si klade za cíl přenést metodu bifurkační analýzy do oblasti diskrétních reaktivních systémů. Zavádí a rozvíjí nový pojem diskrétní bifurkační analýza. Navrhovaný přístup staví na aplikaci metody ověřování modelů, která je využivána pro formální verifikaci počítačových systémů.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info