Project information

Optimalizace zpravodajské činnosti a zpravodajských institucí v měnícím se prostředí

Project Identification
OWMASUN201801 (kod CEP: OWMASUN201801)
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Defence of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Tento projekt se zabývá adaptací českého zpravodajského systému a zpravodajských aktivit na současné a budoucí výzvy v globálním a regionálním bezpečnostním prostředí. Jsou v něm využity analýza hrozeb a rizik, analýza dat a policy-analysis a institucionalismus. Jsou v něm analyzovány vývoj zpravodajského systému na českém území a silné a slabé stránky soudobého zpravodajského systému a činností s cílem, navrhnout systém s lepší výkonností v novém prostředí.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info