Project information

Inovace výuky filozofie a etiky pro studenty ESF (IVFE)

Project Identification
MUNI/FR/1266/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je úprava sylabů a vytvoření studijních materiálů pro inovovanou výuku filosofie, organizační epistemologie a etiky pro studenty ESF, konkrétně předmětů BKH_ZAFI a BPH_ZAFI Základy filozofie, MPH_RMZO Rozvoj a management znalostí organizace, MPH_OKDM Organizational Knowledge Development and Knowledge Management a MKH_ETPO a MPH_ETPO Podnikatelská a environmentální etika.