Project information

Molecular basis of Staufen-mediated 3´UTR function

Investor logo
Project Identification
GA18-08153S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Při srovnání genetické informace červa a člověka, nekódující část genomu obrovsky vzrostla, zatímco počet protein kódujících genů zůstal konstantní. Tento nárůst se týká i 3´UTR mRNA o průměrné délce 1,2 kb, plnící funkci při mRNA transportu, kontrole translace a rozpadu mRNA. Navzdory důležitosti 3´UTR pro prostorovou a časovou kontrolu genové exprese, molekulární podstata funkce 3´UTR je z velké části neprobádána. Budeme pracovat na určování struktury komplexů 3´UTR signálů se Staufen1 proteinem a ribozomem, jež regulují mRNA stabilitu. Pomocí několika vzájemně se doplňujících strukturně-biologických přístupů budeme objasňovat molekulárně biologickou podstatu Staufen proteinem zprostředkované funkce 3´UTR pro posttranskripční regulaci genové exprese a poskytneme tak nová vysvětlení, jak tato deregulace přispívá ke vzniku běžných nemocí jako rakovina nebo neurodegenerativní onemocnění.

Publications