Project information
Molecular architecture of ADAR - RNA complexes

Investor logo
Project Identification
GA18-11397S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Adenosin deaminasy které působí na RNA (ADAR) specificky modifikují adenosiny na inosiny v RNA, což překódovává genomickou informaci. Nedávné studie poskytly strukturní data o tom jak se jednotlivé izolované domény ADARu (dsRNA vazebná doména a katalytická doména) vážou na RNA. Nicméně není známá celková struktura komplexu ADAR-RNA, ve které je klíčová souhra a interakce jednotlivých domén ADARu při vazbě na RNA, což definuje editační specificitu enzymu ADAR. Navrhujeme určit celkovou strukturu komplexu ADAR2 s GluR-2 R/G pre-mRNA and ADAR1 s NEIL1 pre-mRNA pomocí kryo-elektronové mikroskopie. Navrhovaný výzkum poskytne zcela nové strukturní informace o celkové architektuře komplexů ADAR-RNA a dešifruje jak si ADAR vybírá specifické adenosiny k deaminaci.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info