Informace o projektu

Informace o projektu
Molecular architecture of ADAR - RNA complexes

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-11397S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Adenosin deaminasy které působí na RNA (ADAR) specificky modifikují adenosiny na inosiny v RNA, což překódovává genomickou informaci. Nedávné studie poskytly strukturní data o tom jak se jednotlivé izolované domény ADARu (dsRNA vazebná doména a katalytická doména) vážou na RNA. Nicméně není známá celková struktura komplexu ADAR-RNA, ve které je klíčová souhra a interakce jednotlivých domén ADARu při vazbě na RNA, což definuje editační specificitu enzymu ADAR. Navrhujeme určit celkovou strukturu komplexu ADAR2 s GluR-2 R/G pre-mRNA and ADAR1 s NEIL1 pre-mRNA pomocí kryo-elektronové mikroskopie. Navrhovaný výzkum poskytne zcela nové strukturní informace o celkové architektuře komplexů ADAR-RNA a dešifruje jak si ADAR vybírá specifické adenosiny k deaminaci.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info