Project information

Inovace výuky psychologie, sociokulturních a manažerských dovedností v rámci ESF

Project Identification
MUNI/FR/1282/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je inovace výuky psychologie, sociokulturních a mananažerských dovedností úprava sylabů a vytvoření studijních materiálů pro studenty ESF v rámci předmětů: MKH_RSMD a MPH_RSMD Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností a BKH_PSEK a BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy. Změna sylabu a tvorba studijních materiálů je dána potřebou přizpůsobit výuku obsahově i formálně požadavkům, jenž budou na studenty kladeny v jejich budoucí praxi, ale i v rámci dalšího studia.