Project information

Distributivní politika ve střední Evropě

Investor logo
Project Identification
GA18-16928S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt si klade otázku, jakým způsobem dochází k distribuci veřejných zdrojů v programech zaměřených na konkrétní příjemce, jako jsou nejrůznější typy dotačních programů. Projekt se zaměřuje jednak na to, jaké faktory ovlivňují rozhodování v procesu rozdělování dotací na politicko-administrativní úrovni a také na to, zda a jak distribuce zdrojů z dotačních programů ovlivňuje volební výsledky. Hlavními tématy, která budou zkoumána jsou jednak vliv stranické příslušnosti žadatelů a rozhodujících aktérů, ale také zda si tito aktéři snaží pomocí dotací zajistit volební podporu v určitých regionech, zda je tento postup při snaze o znovuzvolení efektivní a to, jakými rysy se vyznačují regiony, do kterých jsou dotace alokovány, vzhledem k volební podpoře politických stran. Projekt si klade za cíl zjistit, jaké jsou strategie politických aktérů v distributivní politice vzhledem k volebnímu cyklu. Problematiku distributivní politiky projekt pojímá komparativně v rámci středoevropského regionu s důrazem na kontextuální faktory, jež mohou ovlivňovat způsob distribuce veřejných zdrojů v jednotlivých zemích. Těmito faktory mohou být například tradice demokratického vládnutí, klientelismus či praxe koaličního vládnutí.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info