Project information

Rozvoj paramagnetické NMR spektroskopie pro supramolekulární systémy (SUPRAMAG)

Investor logo
Project Identification
GA18-05421S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Projekt si klade za cíl rozvinout metodiku paramagnetické NMR spektroskopie pro určování supramolekulární struktury s aplikacemi na paramagnetická metaloléčiva a systémy potenciálně využitelné při tvorbě molekulárních magnetů. SUPRAMAG bude profitovat ze synergie mezi moderními metodami experimentální NMR spektroskopie a plně relativistickými metodami výpočtu NMR parametrů pomocí teorie funkcionálu hutoty. V první fázi řešení projektu bude analyzována relativní role Fermiho kontaktního a spin dipolárního členu pro supramolekuly obsahující paramagnetické centrum (přechodný kov) s jedním nepárovým elektronem (dublet). V další fázi pak bude metodika rozvinuta pro vyšší elektronové spinové stavy. Konečným úkolem projektu je návrh metodiky pro analýzu supramolekulárních systémů s více než jedním paramagnetickým kovovým centrem.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info