Project information

Project information
Výzkum manipulativních technik

Project Identification
1027
Project Period
2/2018 - 1/2019
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt reaguje na akutní potřebu bránit se působení vlivu cizích mocí skrze propagandu a dezinformace na území ČR, zaměřen bude konkrétně na manipulativní techniky a jejich efektu na občany. Prvním krokem bude analýza manipulativních technik. Výzkum se proto nejprve zaměří na detailní popis jednotlivých technik – v tomto můžeme navázat na starší analýzy provedené Gregorem a Vejvodovou. Nad rámec dosavadních analýz budeme v tomto projektu zkoumat především jejich percepci ze strany občanů. Pro porovnání reakce cílových skupin na vystavení propagandě bude využito metod experimentu a focus groups, které umožňují porovnávat různé situace a reakci subjektů na ně. Díky tomu bude možné identifikovat manipulativní techniky, které mají silnější efekt na změnu názoru či postoje občanů. Následujícím krokem bude zkoumání toho, jaké skupiny obyvatel jsou kterým manipulativním technikám náchylnější, což nám pomůže i lépe pochopit, jak občany proti takové hrozbě lébe chránit.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info