Informace o projektu

Informace o projektu
Výzkum manipulativních technik

Kód projektu
1027
Období řešení
2/2018 - 1/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt reaguje na akutní potřebu bránit se působení vlivu cizích mocí skrze propagandu a dezinformace na území ČR, zaměřen bude konkrétně na manipulativní techniky a jejich efektu na občany. Prvním krokem bude analýza manipulativních technik. Výzkum se proto nejprve zaměří na detailní popis jednotlivých technik – v tomto můžeme navázat na starší analýzy provedené Gregorem a Vejvodovou. Nad rámec dosavadních analýz budeme v tomto projektu zkoumat především jejich percepci ze strany občanů. Pro porovnání reakce cílových skupin na vystavení propagandě bude využito metod experimentu a focus groups, které umožňují porovnávat různé situace a reakci subjektů na ně. Díky tomu bude možné identifikovat manipulativní techniky, které mají silnější efekt na změnu názoru či postoje občanů. Následujícím krokem bude zkoumání toho, jaké skupiny obyvatel jsou kterým manipulativním technikám náchylnější, což nám pomůže i lépe pochopit, jak občany proti takové hrozbě lébe chránit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info