Project information
Rozvoj předmětu Metody zkoumání veřejného sektoru (MZVS_rozvoj)

Project Identification
MUNI/FR/1177/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Realizace projektu předpokládá tři dílčí aktivity:
1) aktualizace matice dat na základě aktuálních dat; matice dat simuluje strukturu příjmové situace české společnosti
2) vytvoření sady syntaxových programů, které umožní metodou mikrosimulačního modelování navrhnout a vyhodnotit alternativní nastavení veřejných politik
3) vytvoření podpůrných materiálů pro oblast finanční matematiky
Projekt je v souladu se strategickými cíli 2.4 a 5.3 stanovenými v Dlouhodobém záměru MU pro roky 2016-2020.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info