Informace o projektu

Informace o projektu
Rozvoj předmětu Metody zkoumání veřejného sektoru (MZVS_rozvoj)

Kód projektu
MUNI/FR/1177/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Realizace projektu předpokládá tři dílčí aktivity:
1) aktualizace matice dat na základě aktuálních dat; matice dat simuluje strukturu příjmové situace české společnosti
2) vytvoření sady syntaxových programů, které umožní metodou mikrosimulačního modelování navrhnout a vyhodnotit alternativní nastavení veřejných politik
3) vytvoření podpůrných materiálů pro oblast finanční matematiky
Projekt je v souladu se strategickými cíli 2.4 a 5.3 stanovenými v Dlouhodobém záměru MU pro roky 2016-2020.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info