Project information

Relationship between markers their changes end the therapeutic efficace and phenomenology of desease

Project Identification
IZ3030
Project Period
1/1995 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt je zaměřen na současné sledování několika typů markrů schizofrenního onemocnění v delším časovém průběhu.Cílem posouzení jejich krátkodobé i déledobější prediktivní hodnoty.