Project information
Aplikace znalostí procesních obstrukčních taktik vyskytujících se zejména v řízení o dopravních přestupcích za účelem zvýšení efektivity řízení před správními orgány a zvýšení vymahatelnosti práva silničního provozu (OBSTRUKT)

Investor logo
Project Identification
TL01000194
Project Period
3/2018 - 2/2020
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Centre of Transport Research

Podstatou projektu je aplikace znalostí aktuálních procesních "obstrukčních"
taktik, které se pravidelně objevují zejména v řízení o dopravních přestupcích.
Aplikace znalostí povede k vytvoření webové platformy s příslušnými tematickými bloky, které budou obsahovat relevantní zásadní judikaturu, komentáře, právní argumentaci apod. Výslednou aplikaci budou moci správní orgány využívat pro efektivní orientaci v aktuálním aplikačním, judikatorním a doktrinálním vývoji.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info