Informace o projektu

Aplikace znalostí procesních obstrukčních taktik vyskytujících se zejména v řízení o dopravních přestupcích za účelem zvýšení efektivity řízení před správními orgány a zvýšení vymahatelnosti práva silničního provozu (OBSTRUKT)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL01000194
Období řešení
3/2018 - 2/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
Centrum dopravního výzkumu

Podstatou projektu je aplikace znalostí aktuálních procesních "obstrukčních"
taktik, které se pravidelně objevují zejména v řízení o dopravních přestupcích.
Aplikace znalostí povede k vytvoření webové platformy s příslušnými tematickými bloky, které budou obsahovat relevantní zásadní judikaturu, komentáře, právní argumentaci apod. Výslednou aplikaci budou moci správní orgány využívat pro efektivní orientaci v aktuálním aplikačním, judikatorním a doktrinálním vývoji.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info