Project information

Expats v Jihomoravském kraji: pobyt a potřeby

Investor logo
Project Identification
TL01000465
Project Period
2/2018 - 1/2020
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Brnopolis, o.s.
SocioFactor s.r.o.

Výzkum, jehož aplikačním garantem je Brnopolis, z.s. provozující Brno Expat Centre (BEC), se zabývá analýzou faktorů, které vysoce kvalifikované cizince (tzv. expats) motivují přicházet za prací do Jihomoravského kraje. Pracovní migrace expatů do ČR nebyla dosud komplexně zkoumána, jejich uplatnění na českém pracovním trhu má však významné dopady na české hospodářství. Kumulace znalostního kapitálu v ČR přináší zemi hospodářskou výhodu. ČR se drží na předních příčkách statistik výběru oblíbených cílových zemí expatů z celého světa (r. 2017 - 11. místo v oblíbenosti zemí v mezinárodním průzkumu Expat Explorer). Pro zlepšování podmínek pracovního uplatnění a života expatů v ČR je třeba znát jejich potřeby a reagovat na ně příslušnými opatřeními.
Cílem je předložit aplikačnímu garantovi z výzkumu vzešlé podrobné informace o jeho cílové skupině (expatech). Budeme sledovat jejich potřeby a možnosti jejich naplnění v souvislosti se zajištěním požadované kvality života. Zároveň chceme zjišťovat překážky a bariéry, které těmto cizincům brání setrvat zde dlouhodobě. Tím, že zjistíme faktory ovlivňující rozhodování a motivace setrvat v ČR a Jihomoravském kraji, bude možné formulovat doporučení, jaké podmínky a služby je potřeba pro cílovou skupinu vytvořit tak, aby Jihomoravský kraj nabízel vhodné prostředí pro expaty, kteří jej zvolili jako cílovou lokalitu svého uplatnění. Díky projektu budou sesbírána unikátní data o málo probádané skupině cizinců, která najdou další využití v lokálních politikách kvalifikované pracovní migrace.

Publications

Total number of publications: 4