Project information

Project information
Adaptabilní mobilní aplikace k výuce češtiny pro cizince

Investor logo
Project Identification
TL01000342
Project Period
4/2018 - 3/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
EVE Technologies s.r.o.

Výsledkem projektu bude mobilní aplikace zaměřená na výuku a procvičování češtiny pro cizince (úroveň A0, A1, A2) využívající formu m-learningu. Součástí aplikace bude modul pro nácvik správné české výslovnosti, založený na metodice a technologii využité pro výuku angličtiny, který bude adaptován na češtinu a obohacen o automatické vyhodnocování správné výslovnosti. Jádrem aplikace budou cvičení z pravopisu, gramatiky a slovní zásoby a cvičení zaměřená na posílení kompetencí uživatele v poslechu, čtení a psaní. Inovací projektu bude využití strojového učení založeného na postupném sběru dat při průběžných aktualizacích prototypu i mimo něj. Tento postup doplní aplikaci o schopnost adaptovat se na individuálního uživatele a problematiku výuky češtiny spojenou s jeho mateřským jazykem.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info