Informace o projektu

Adaptabilní mobilní aplikace k výuce češtiny pro cizince

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL01000342
Období řešení
4/2018 - 3/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
EVE Technologies s.r.o.

Výsledkem projektu bude mobilní aplikace zaměřená na výuku a procvičování češtiny pro cizince (úroveň A0, A1, A2) využívající formu m-learningu. Součástí aplikace bude modul pro nácvik správné české výslovnosti, založený na metodice a technologii využité pro výuku angličtiny, který bude adaptován na češtinu a obohacen o automatické vyhodnocování správné výslovnosti. Jádrem aplikace budou cvičení z pravopisu, gramatiky a slovní zásoby a cvičení zaměřená na posílení kompetencí uživatele v poslechu, čtení a psaní. Inovací projektu bude využití strojového učení založeného na postupném sběru dat při průběžných aktualizacích prototypu i mimo něj. Tento postup doplní aplikaci o schopnost adaptovat se na individuálního uživatele a problematiku výuky češtiny spojenou s jeho mateřským jazykem.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info