Project information

Pragnostics of fungal infections in cancer patients by polymerase chain reaction (PCR)

Project Identification
IZ3037
Project Period
1/1995 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Biophysics
University Hospital Brno-Bohunice

Metoda polymerázové řetězové reakce (PCR) umožňuje detekci specifických DNA sekvencí infekčního agens,které je v klinickém materiálu přítomno ve velmi nízké koncentraci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info