Project information

Project information
Právní a ekonomické apekty financování neziskových organizací (PAEAFNO)

Project Identification
MUNI/A/1193/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Nvrhovaný projekt chce analyzovat existující právní úpravu financování neziskových organizací. Primární oblastí, kterou se bude projekt zabývat je zavedení daňových asignací a rozšíření možnosti financování neziskové sféry. Daňová asignace však v žádném případě nemá nahradit žádné z dosavadních způsobů podpory nestátních neziskových organizací, jakými jsou např. státní dotace nebo daňové úlevy dárcům. Daňová asignace je novou přímou podporou z veřejných zdrojů, která doplňuje nástroje stávající. Z fiskálního hlediska je tedy daňová asignace dalším zdrojem financování nevládních neziskových organizací. Řešitelé projektu jsou přesvědčeni, že je nutné a žádoucí v této oblasti řešit a společně zodpovědět otázky vznikající jednak v teorii, ale i ty, které jsou v praxi aktuálně diskutovány a řešeny a adresáti na ně žádají uspokojivé odpovědi. Odborná veřejnost bude s výsledky projektu seznámena formou prezentací na vybraných mezinárodních konferencích, ve formě odborných článků a anotací. Na základě předchozích poznatků a výsledků své odborné činnosti přitom mohou řešitelé konstatovat potřebu hlubšího zkoumání předmětné materie.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info