Informace o projektu
Právní a ekonomické apekty financování neziskových organizací (PAEAFNO)

Kód projektu
MUNI/A/1193/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Nvrhovaný projekt chce analyzovat existující právní úpravu financování neziskových organizací. Primární oblastí, kterou se bude projekt zabývat je zavedení daňových asignací a rozšíření možnosti financování neziskové sféry. Daňová asignace však v žádném případě nemá nahradit žádné z dosavadních způsobů podpory nestátních neziskových organizací, jakými jsou např. státní dotace nebo daňové úlevy dárcům. Daňová asignace je novou přímou podporou z veřejných zdrojů, která doplňuje nástroje stávající. Z fiskálního hlediska je tedy daňová asignace dalším zdrojem financování nevládních neziskových organizací. Řešitelé projektu jsou přesvědčeni, že je nutné a žádoucí v této oblasti řešit a společně zodpovědět otázky vznikající jednak v teorii, ale i ty, které jsou v praxi aktuálně diskutovány a řešeny a adresáti na ně žádají uspokojivé odpovědi. Odborná veřejnost bude s výsledky projektu seznámena formou prezentací na vybraných mezinárodních konferencích, ve formě odborných článků a anotací. Na základě předchozích poznatků a výsledků své odborné činnosti přitom mohou řešitelé konstatovat potřebu hlubšího zkoumání předmětné materie.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info