Project information

Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl: evaluace (autorsko)právního systému a příprava kulturní politiky v rámci DSM

Investor logo
Project Identification
TL01000306
Project Period
2/2018 - 1/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Projekt se dělí do tří navazujících částí. V první je zkoumána struktura českého AV trhu (film/TV), praxe jeho aktérů a dopad stávající legislativity na AV průmysl v ČR. V druhé je na základě získaných poznatků zkoumán dopad přijatých a diskutovaných reformních opatření Evropské komise pro zavedení jednotného digitálního trhu (DSM) v EU na český AV sektor a praxe jeho aktérů. Třetí je zaměřena na kritickou analýzu konfliktů mezi aktéry hodnotového řetězce v AV průmyslu, resp. na etickou reflexi konfliktů ohledně přístupu k AV obsahům, jejich tvorby a kopírování, a nabídne nástroje pro přípravu kulturní politiky v rámci DSM a doporučení pro revizi autorskoprávního systému. Výsledkem projektu budou v 1.-2. roce projektu dílčí souhrnné výzkumné zprávy a ve 3. roce evaluační/plánovací studie.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info