Informace o projektu
Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl: evaluace (autorsko)právního systému a příprava kulturní politiky v rámci DSM

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL01000306
Období řešení
2/2018 - 1/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt se dělí do tří navazujících částí. V první je zkoumána struktura českého AV trhu (film/TV), praxe jeho aktérů a dopad stávající legislativity na AV průmysl v ČR. V druhé je na základě získaných poznatků zkoumán dopad přijatých a diskutovaných reformních opatření Evropské komise pro zavedení jednotného digitálního trhu (DSM) v EU na český AV sektor a praxe jeho aktérů. Třetí je zaměřena na kritickou analýzu konfliktů mezi aktéry hodnotového řetězce v AV průmyslu, resp. na etickou reflexi konfliktů ohledně přístupu k AV obsahům, jejich tvorby a kopírování, a nabídne nástroje pro přípravu kulturní politiky v rámci DSM a doporučení pro revizi autorskoprávního systému. Výsledkem projektu budou v 1.-2. roce projektu dílčí souhrnné výzkumné zprávy a ve 3. roce evaluační/plánovací studie.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info