Project information
Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací II (SysVazKorp2)

Project Identification
MUNI/A/0720/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Plánovaný projektový záměr úzce navazuje na sérii úspěšně realizovaných projektů, a sice projektů Vlivy a zájmy v korporaci I. a II. a Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací I. První dva projekty se zaměřovaly na vnitřní mechanismy správy kapitálových obchodních společností (především úzkou materií týkající se corporate governance). Projekt z předchozího roku se již zabýval širším okruhem témat souvisejících s regulací obchodních korporací. Předkládaný projektový záměr bezprostředně navazuje na materii z loňského roku a klade si za cíl, zabývat se regulací obchodních korporací v souvislosti s obecnou úpravou právnických osob, ale i úpravou obligační a věcněprávní. Přesněji řečeno jde o bližší zkoumání právních institutů korporátního práva, které mohou mít přesahy do úpravy nepodnikatelských právnických osob (korporátního i fundančního charakteru), jako jsou například pravidla jednání za právnickou osobu, aplikace pravidla podnikatelského úsudku či problematika reflexní škody. Předmětem zájmu předloženého projektu však mají být i další instituty, které přesahují korporační rámec (např. otázka interpretace právních jednání, věcněprávní otázky - omezení dispozice s podílem nebo akciemi - či problematika deliktů z korporátních právních vztahů).

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info