Informace o projektu
Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací II (SysVazKorp2)

Kód projektu
MUNI/A/0720/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Plánovaný projektový záměr úzce navazuje na sérii úspěšně realizovaných projektů, a sice projektů Vlivy a zájmy v korporaci I. a II. a Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací I. První dva projekty se zaměřovaly na vnitřní mechanismy správy kapitálových obchodních společností (především úzkou materií týkající se corporate governance). Projekt z předchozího roku se již zabýval širším okruhem témat souvisejících s regulací obchodních korporací. Předkládaný projektový záměr bezprostředně navazuje na materii z loňského roku a klade si za cíl, zabývat se regulací obchodních korporací v souvislosti s obecnou úpravou právnických osob, ale i úpravou obligační a věcněprávní. Přesněji řečeno jde o bližší zkoumání právních institutů korporátního práva, které mohou mít přesahy do úpravy nepodnikatelských právnických osob (korporátního i fundančního charakteru), jako jsou například pravidla jednání za právnickou osobu, aplikace pravidla podnikatelského úsudku či problematika reflexní škody. Předmětem zájmu předloženého projektu však mají být i další instituty, které přesahují korporační rámec (např. otázka interpretace právních jednání, věcněprávní otázky - omezení dispozice s podílem nebo akciemi - či problematika deliktů z korporátních právních vztahů).

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info