Project information

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2018 (Knihovna PrF MU 2018)

Project Identification
MUNI/A/0978/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Primárním cílem projektu je zabezpečit relevantní a aktuální odborné publikace, které školitelé disertačních prací a vedoucí diplomových prací a studenti všech studijních programů, a vědečtí pracovníci využijí při své práci. Relevantním kritériem pro výběr bude doporučení vycházející z jednotlivých oborů ve spolupráci s příslušnými garanty, a také na základě podnětů studentů. Takto získané publiace se pak využijí i v dalších vědeckých projektech jak vědeckých pracovníků fakulty, pedagogů, ale také studentů všech studijních programů.