Informace o projektu
Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2018 (Knihovna PrF MU 2018)

Kód projektu
MUNI/A/0978/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Primárním cílem projektu je zabezpečit relevantní a aktuální odborné publikace, které školitelé disertačních prací a vedoucí diplomových prací a studenti všech studijních programů, a vědečtí pracovníci využijí při své práci. Relevantním kritériem pro výběr bude doporučení vycházející z jednotlivých oborů ve spolupráci s příslušnými garanty, a také na základě podnětů studentů. Takto získané publiace se pak využijí i v dalších vědeckých projektech jak vědeckých pracovníků fakulty, pedagogů, ale také studentů všech studijních programů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info