Project information

Project information
Úloha transposonů v dynamice rostlinných genomů (TRANSPOSONY_DRG)

Investor logo
Project Identification
GA18-00258S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Pomocí bioinformatiky i experimentálně budeme sledovat evoluční dynamiku transposonů, zajímavé strukturní rysy uvnitř transposonů, případný vliv těchto strukturních rysů na regulaci transposonů a také dopady transposonů na dynamiku genomů rostlin.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info