Informace o projektu

Úloha transposonů v dynamice rostlinných genomů (TRANSPOSONY_DRG)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-00258S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Pomocí bioinformatiky i experimentálně budeme sledovat evoluční dynamiku transposonů, zajímavé strukturní rysy uvnitř transposonů, případný vliv těchto strukturních rysů na regulaci transposonů a také dopady transposonů na dynamiku genomů rostlin.

Publikace

Počet publikací: 3