Project information
Komunikace v medicíně a v psychoterapii

Project Identification
MUNI/A/0888/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt má dvě samostatné části, které se zaměřují na různé aspekty komunikace mezi klientem/pacientem a odborníkem v kontextu medicíny a psychoterapie. První část se věnuje medicínsky nevysvětleným somatickým symptomům (MUSS) a jejich souvislostem s osobností pacienta a s kvalitou komunikace lékař-pacient. Druhá část se pak věnuje problematice vedlejších účinků psychoterapie a předčasného ukončení psychoterapie, a zejména prediktorům těchto jevů na straně klienta. V obou částech projektu jsou data získávána formou dotazníkového šetření.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info