Project information
Komponenty ovlivňující úroveň agility ve sportovních hrách (Agility)

Project Identification
MUNI/A/1233/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Ve sportovních hrách se často střetáváme s pojmem agility, které může být definované, v nejjednodušším smyslu, jako rychlý pohyb celého těla se změnou rychlosti anebo směru v odezvě na určitý podnět. Z tohoto pohledu je při kultivaci agility potřebný rozvoj i dalších pohybových schopností a kognitivních procesů. Cílem studie bude proto zjistit míru závislosti agility na vybraných komponentech pohybových schopnosti a kognitivních procesů. Vysoká úroveň agility, podobně jako některých kondičních a koordinačních schopností, vytváří předpoklady k dosažení vysokého individuálního herního výkonu hráče v utkání. V současnosti se v odborné literatuře střetáváme s výzkumy, které převážně hodnotí vliv rozvoje jednoho komponentu na výslednou úroveň agility. Studie, které by hodnotily komplexní přínos rozvoje většiny komponent, respektive jejich asociace, se vyskytují jen minimálně. Tato studie by měla přispět jak k rozšíření poznatku o agility, tak i k implementaci zjištěných výsledků do didaktické roviny. Účel výzkumného projektu koresponduje se zaměřením Katedry sportovních her.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info